Θεραπευτική Άσκηση

Μέσω της επανεκπαίδευσης που θα πραγματοποιήσει κάποιος στο γυμναστήριό μας, θα διορθώσει τα λάθος πρότυπα. Συνεχίζει λοιπόν την κίνηση, η οποία απαιτείται για τις καθημερινές του δραστηριότητες (εργασία, χόμπι, σπίτι), ώστε να παραμείνει λειτουργικός και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Δημιουργούμε λοιπόν, εξατομικευμένα προγράμματα προς επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, σε συνεργασία με τον ασθενή. Στο θεραπευτικό μας γυμναστήριο, υπάρχει εξειδικευμένος γυμναστής αποκατάστασης και εκπαιδευμένος φυσικοθεραπευτής στο kinetic control, και μαζί με τον κορυφαίο μας εξοπλισμό δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες αποκατάστασης.

Ως Θεραπευτική Άσκηση ορίζεται η συστηματική και προγραμματισμένη εκτέλεση σωματικών ασκήσεων ή δραστηριοτήτων με σκοπό:

 • Την αποκατάσταση και πρόληψη βλαβών του μυοσκελετικού συστήματος.
 • Τη βελτίωση της φυσικής λειτουργίας έπειτα από κάποιον τραυματισμό.
 • Την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με την υγεία.
 • Τη βελτίωση της συνολικής φυσικής κατάστασης του ασθενούς.
 • Την ανακοπή της εξέλιξης καταστάσεων που οδηγούν σε μείωση ή απώλεια της λειτουργικότητας του σώματος.

Η θεραπευτική άσκηση αποτελεί κομμάτι της επιστήμης της φυσικοθεραπείας και μπορεί να επιτευχθεί αποκλειστικά και μόνο στο χώρο ενός Κέντρου Φυσικοθεραπείας και υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένου προσωπικού.

Σε ποιες περιπτώσεις ασθενών εφαρμόζεται η θεραπευτική άσκηση;

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η σωματική άσκηση και ειδικότερα η θεραπευτική άσκηση, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην πρόληψη 35 χρόνιων παθήσεων και στην αποτελεσματική θεραπεία 26,3 από αυτές. Αυτός είναι και ο λόγος, που σε πολλές χώρες η θεραπευτική άσκηση συνταγογραφείται από ειδικούς ιατρούς διάφορων ειδικοτήτων. Ορισμένες από τις συχνότερες ασθένειες, στη βελτίωση των οποίων συμβάλλει δραστικά η θεραπευτική άσκηση είναι οι εξής:

 • Οστεοαρθρίτιδες (γόνατος, ισχίου, ώμου κλπ.)
 • Υπέρταση
 • Καρδιαγγειακές παθήσεις (υπέρταση, καρδιακή ανεπάρκεια, ισχαιμική καρδιοπάθεια κ.α.)
 • Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος (Χ.Α.Π.)
 • Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2
 • Κατάθλιψη

Φυσικά, δεν γίνεται να παραλείψουμε τα ευεργετικά αποτελέσματα της θεραπευτικής άσκησης στην αποκατάσταση αθλητικών τραυματισμών.

Θεραπευτική άσκηση σε αθλητικούς τραυματισμούς

Οι αθλητικοί τραυματισμοί ή αθλητικές κακώσεις, συνήθως οφείλονται σε άσκηση ισχυρής δύναμης – όπως πτώση, ατύχημα, σύγκρουση ή ρήξη – και είναι πιο συνηθισμένοι σε αθλήματα επαφής όπως το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ. Αυτοί οι τραυματισμοί μπορεί να είναι πρωτοπαθείς (λόγω άμεσης ιστικής βλάβης) ή δευτερογενείς (λόγω μετάδοσης δυνάμεων ή απελευθέρωσης φλεγμονωδών μεσολαβητών και άλλων κυτοκινών).

Άλλη κατηγορία αθλητικών κακώσεων είναι οι μικροτραυματικοί. Πρόκειται για χρόνιους τραυματισμούς που προκύπτουν από υπερβολική χρήση μιας δομής, όπως είναι ένας μυς, μια άρθρωση, ένας σύνδεσμος ή ένας τένοντας. Αυτός ο τύπος τραυματισμού είναι πιο συνηθισμένος σε αθλήματα όπως το κολύμπι, η ποδηλασία, η κωπηλασία κ.α.

Η διαδικασία της αποκατάστασης μιας αθλητικής κάκωσης θα πρέπει να ξεκινά όσο το δυνατόν νωρίτερα και να αποτελεί συνέχεια όλων των άλλων θεραπευτικών παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν (χειρουργική επέμβαση, κύκλος φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης).

Το πλάνο αποκατάστασης, έπειτα από έναν αθλητικό τραυματισμό θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι ο στόχος του ασθενούς (του αθλητή) είναι να επιστρέψει στην ίδια δραστηριότητα και περιβάλλον στο οποίο συνέβη ο τραυματισμός. Η λειτουργική ικανότητα μετά την αποκατάσταση θα πρέπει να είναι ίδια, αν όχι καλύτερη, από πριν τον τραυματισμό.

Ο απώτερος στόχος της διαδικασίας αποκατάστασης είναι ο περιορισμός της έκτασης του τραυματισμού, η μείωση ή η αναστροφή της βλάβης και της λειτουργικής απώλειας και η πρόληψη, η διόρθωση ή η πλήρης εξάλειψη του περιορισμού κίνησης.

Αρχές θεραπευτικής άσκησης έπειτα από κάποιον αθλητικό τραυματισμό

Οι αρχές είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο βασίζεται η αποκατάσταση. Ακολουθούν επτά αρχές αποκατάστασης, οι οποίες στα αγγλικά ορίζονται από το μνημονικό κανόνα ATC IS IT.

A: Avoid aggravation – Αποφυγή επιδείνωσης. Είναι σημαντικό να μην επιδεινωθεί ο τραυματισμός κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης. Η θεραπευτική άσκηση, εάν χορηγηθεί λανθασμένα, χωρίς σωστή κρίση από μη εξειδικευμένο προσωπικό ή σε περιβάλλον εκτός φυσικοθεραπευτικού κέντρου ενέχει τον κίνδυνο να επιδεινώσει τον τραυματισμό.

T: Timing – Χρονομέτρηση. Το στάδιο της θεραπευτικής άσκησης, που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα αποκατάστασης, θα πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό—δηλαδή μόλις μπορεί να ξεκινήσει χωρίς να προκαλέσει επιδείνωση. Όσο πιο σύντομα οι ασθενείς μπορούν να ξεκινήσουν τη θεραπευτική άσκηση, τόσο πιο γρήγορα μπορούν να επιστρέψουν σε πλήρη δραστηριότητα. Μετά από τραυματισμό, η ανάπαυση είναι απαραίτητη, αλλά η υπερβολική ανάπαυση μπορεί στην πραγματικότητα να αποδειχθεί επιζήμια για την ανάρρωση. Ωστόσο, οι αθλητές μπορούν να ξεκουράσουν το σημείο του σώματος που έχει υποστεί τον τραυματισμό και να δουλέψουν το υπόλοιπο σώμα.

C: Compliance – Συμμόρφωση. Χωρίς συμμορφούμενο ασθενή, το πρόγραμμα αποκατάστασης δεν θα είναι επιτυχές. Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση, είναι σημαντικό να ενημερώνεται ο ασθενής για το περιεχόμενο του προγράμματος και την αναμενόμενη πορεία αποκατάστασης. Ο καθορισμός στόχων και η συμπερίληψη των ασθενών – αθλητών στη λήψη αποφάσεων λειτουργεί ως παράγοντας κινήτρου για τη συνέχιση της διαδικασίας αποκατάστασης. Έτσι, οι στόχοι που λειτουργούν ως κινητήριος δύναμη, αυξάνουν την προσπάθεια και ως εκ τούτου αυξάνουν την εστίαση, την αντοχή και την κατεύθυνση για να συνεχίσουν οι αθλητές.

I: Individualization – Εξατομίκευση. Κάθε άτομο ανταποκρίνεται διαφορετικά σε έναν τραυματισμό και στο πρόγραμμα αποκατάστασης. Παρόλο που ένας τραυματισμός μπορεί να φαίνεται ίδιος σε είδος και σοβαρότητα με έναν άλλο, μη ανιχνεύσιμες διαφορές μπορούν να αλλάξουν την ανταπόκριση ενός ατόμου σε αυτόν. Οι μεμονωμένες φυσιολογικές και χημικές διαφορές επηρεάζουν βαθιά τις συγκεκριμένες αποκρίσεις του ασθενούς σε έναν τραυματισμό.

S: Specific sequencing – Συγκεκριμένη αλληλουχία. Ένα πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης πρέπει να ακολουθεί μια συγκεκριμένη σειρά γεγονότων. Αυτή η συγκεκριμένη αλληλουχία καθορίζεται από τη φυσιολογική θεραπευτική απόκριση του σώματος.

I: Intensity – Ένταση. Το επίπεδο έντασης του προγράμματος θεραπευτικής άσκησης πρέπει να προκαλεί τον ασθενή και την τραυματισμένη περιοχή αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να επιδεινώνει τον τραυματισμό. Το να γνωρίζει κάποιος πότε πρέπει να αυξήσει την ένταση χωρίς να επιβαρύνει τον τραυματισμό απαιτεί παρατήρηση της ανταπόκρισης του ασθενούς και εξέταση της διαδικασίας επούλωσης.

T: Total patient – Συνολικός ασθενής. Είναι σημαντικό οι ανεπηρέαστες περιοχές του σώματος να παραμένουν καλά συντονισμένες. Αυτό σημαίνει διατήρηση του καρδιαγγειακού συστήματος στο επίπεδο που ήταν πριν από τον τραυματισμό και διατήρηση του εύρους κίνησης, της δύναμης, του συντονισμού και της μυϊκής αντοχής των μη τραυματισμένων άκρων και αρθρώσεων. Στο επίκεντρο του προγράμματος αποκατάστασης πρέπει να βρίσκεται ολόκληρο το σώμα και όχι μόνο η τραυματισμένη περιοχή. Η παροχή στον ασθενή ενός προγράμματος για τη διατήρηση των μη εμπλεκόμενων περιοχών σε κατάσταση αιχμής, θα βοηθήσει στην καλύτερη προετοιμασία του ασθενούς σωματικά και ψυχολογικά για την πλήρη αποκατάσταση της τραυματισμένης περιοχής.

Η θεραπευτική άσκηση στο Physio Analysis και το ειδικά διαμορφωμένο θεραπευτικό γυμναστήριο

Στο Κέντρο Φυσικοθεραπείας Physio Analysis, γνωρίζουμε καλά τις ανάγκες του σώματος σε οποιαδήποτε φάση κι αν βρίσκεται. Εφαρμόζουμε καλά μελετημένα και σχεδιασμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα, ώστε να επιτύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον ασθενή σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Στο χώρο του Κέντρο, οι ασθενείς θα βρουν ένα πλήρως εξοπλισμένο, με κορυφαία μηχανήματα, θεραπευτικό γυμναστήριο, καθώς και εξειδικευμένους επαγγελματίες, που θα συμβάλλουν ενεργά στην αποκατάσταση. Ο Ιδρυτής του Physio Analysis και Φυσικοθεραπευτής Γιάννης Δημητρούλιας διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση στην αντιμετώπιση κι αποκατάσταση αθλητικών τραυματισμών και καταστάσεων υγείας που σχετίζονται με το μυοσκελετικό σύστημα.

Εάν έχετε απορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το εξειδικευμένο προσωπικό του Physio Analysis. Η υγεία και η ευημερία του σώματός σας είναι η ειδικότητά μας!

Ακολουθήστε μας στα social:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αιακού & Πρωτεσιλάου, 13122 Ίλιον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

210 26 15 266

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο newsletter
μας για να ενημερώνεστε
για τα τελευταία νέα