Θεραπευτικές Υπηρεσίες

Kinesio Taping

Kinesio tape – Τι είναι;

Το Kinesio Tape ή kinesiology tape ή αλλιώς η ελαστική ταινία κινησιοεπίδεσης σχεδιάστηκε πριν από 35 χρόνια περίπου από τον Dr Kenzo Kase. Η αρχική εφαρμογή tape γινόταν με άκαμπτη ταινία επίδεσης αλλά προκαλούσε πολλές φορές επιπλέον οίδημα λόγω ακινησίας αλλά και ανούσιο περιορισμό της κινητικότητας αρθρώσεων που κατά τα άλλα μπορούσαν να κινηθούν σε ένα περιορισμένο εύρος κίνησης. Έτσι γεννήθηκε το kinesiology tape του οποίου βεβαία το ευρύ κοινό αντιλήφθηκε την ύπαρξη μετά τους ολυμπιακούς αγώνες του 2008. Εκεί οι πολύχρωμες λωρίδες από βαμβακερό υλικό στα πόδια και τα χέρια υπεραθλητών, τράβηξαν την προσοχή θεραπευτών και ασθενών. Το kinesio tape λοιπόν είναι βαμβακερή ταινία (tex tape) με δυνατότητα ελαστικής επιμήκυνσης στο 130-140% του αρχικού μήκους και κολλητικές ιδιότητες στο δέρμα.

Kinesio tape – Τι είναι;

Το Kinesio Tape ή kinesiology tape ή αλλιώς η ελαστική ταινία κινησιοεπίδεσης σχεδιάστηκε πριν από 35 χρόνια περίπου από τον Dr Kenzo Kase. Η αρχική εφαρμογή tape γινόταν με άκαμπτη ταινία επίδεσης αλλά προκαλούσε πολλές φορές επιπλέον οίδημα λόγω ακινησίας αλλά και ανούσιο περιορισμό της κινητικότητας αρθρώσεων που κατά τα άλλα μπορούσαν να κινηθούν σε ένα περιορισμένο εύρος κίνησης. Έτσι γεννήθηκε το kinesiology tape του οποίου βεβαία το ευρύ κοινό αντιλήφθηκε την ύπαρξη μετά τους ολυμπιακούς αγώνες του 2008. Εκεί οι πολύχρωμες λωρίδες από βαμβακερό υλικό στα πόδια και τα χέρια υπεραθλητών, τράβηξαν την προσοχή θεραπευτών και ασθενών. Το kinesio tape λοιπόν είναι βαμβακερή ταινία (tex tape) με δυνατότητα ελαστικής επιμήκυνσης στο 130-140% του αρχικού μήκους και κολλητικές ιδιότητες στο δέρμα.

Τι μπορεί να βελτιώσει με την εφαρμογή του;

Η θεωρία του kinesio tape υποστηρίζει πως η εφαρμογή του kinesiology tape μπορεί να μειώσει τα επώδυνα συμπτώματα σε τραυματισμούς, να αυξήσει το εύρος της κίνησης, να βελτιώσει την ιδιοδεκτικότητα και να βοηθήσει στην αποκατάσταση της λεμφικής και αιματικής κυκλοφορίας. Όλα αυτά επιτυγχάνονται αφενός με τη δημιουργία τάσης, αφετέρου με την ανύψωση του δέρματος και την αύξηση του κενού κάτω από αυτό.

Kinesio tape και πόνος

Είναι γνωστό από την ανατομία πως στο μεσοδιάστημα ανάμεσα στους επιφανειακούς μυς και το δέρμα, υπάρχουν αλγουποδοχείς. Αυτοί οι αλγουποδοχείς είναι υποδοχείς πόνου, που προειδοποιούν όταν για κάποιο λόγο κάτι δε πάει καλά στην περιοχή που βρίσκονται. Από την άλλη πλευρά κάθε μυοσκελετικός τραυματισμός ακολουθείται από φλεγμονή. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της φλεγμονής είναι η διόγκωση των δομών που φλεγμαίνουν λόγω έντονης αιμάτωσης.
Αυτή η διόγκωση μειώνει το κενό ανάμεσα στο δέρμα και τον μυ. Το γεγονός αυτό προκαλεί μια συμπίεση των υποδοχέων που αναφέραμε παραπάνω, οπότε και δίνεται το ερέθισμα στον εγκέφαλο να αισθανθούμε πόνο και ένα αίσθημα πίεσης στην περιοχή.

Η θεωρία εφαρμογής του kinesio tape αναφέρει πως τοποθετούμε την ταινία με μια προδιάταση της εμπλεκόμενης περιοχής και άρα και του δέρματος. Επομένως όταν η περιοχή είναι σε φυσιολογική, μη διατεταμένη θέση, το kinesiology tape θα δημιουργήσει πτυχές. Οι πτυχές είναι απαραίτητες να δημιουργηθούν, σύμφωνα με τον dr Kenzo Kase. Αυτό είναι αναγκαίο διότι το πτυχοειδές αποτέλεσμα κάνει μια έλξη στο δέρμα. Η έλξη αυξάνει την απόσταση μεταξύ δέρματος και μυών. Η αύξηση αυτής της απόστασης σημαίνει πως αρκετοί από τους αλγοϋποδοχείς παύουν να συμπιέζονται, οπότε παύουν και να στέλνουν ερεθίσματα πόνου στον εγκέφαλο. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η αισθητή, και άμεση πολλές φορές, ελάττωση των επώδυνων συμπτωμάτων. Φυσικά αυτή η θεωρία έχει περισσότερη βάση για επιφανειακούς τραυματισμούς, καθώς σε εν τω βάθει μυϊκές δομές η έλξη του δέρματος δεν μπορεί να έχει καμία επίδραση στον πόνο.

Kinesio tape και ιδιοδεκτικότητα

Έχουμε δει σε προηγούμενο άρθρο πως το σώμα μας έχει τέσσερα διαφορετικά ανατομικά στοιχεία, τους ιδιοδεκτικούς υποδοχείς. Οι υποδοχείς αυτοί είναι υπεύθυνοι για την πληροφόρηση της θέσεως του σώματος μας στο χώρο αλλά και της ταχύτητας κίνησης των αρθρώσεων. Το kinesio tape ίσως μέσω της τάσης και του ερεθισμού ιδιοδεκτικών υποδοχέων να ενημερώνει τον εγκέφαλο έγκαιρα ώστε να περιορίζεται η τροχιά της κίνησης και η ταχύτητα σε επίπεδα όπου θα αποτρέπεται ο επανατραυματισμός.

Kinesio tape και εύρος κίνησης

Η αρχική εφαρμογή στατικού tape και έπειτα kinesio tape από τον dr Kase, είχε ως απώτερο σκοπό τη διόρθωση της ασυμμετρίας και της κακής ευθυγράμμισης των αρθρώσεων. Η θεωρία του taping αναφέρει πως η κακή θέση των αρθρώσεων οδηγεί σε υπερδιάταση δομών οι οποίες κατόπιν υπέρ συστέλλονται ώστε να επανέλθουν στη φυσιολογική τους θέση προκαλώντας επιπλέον ανισορροπίες και μυοπεριτονιακές ανωμαλίες. Φυσικά όλα τα παραπάνω οδηγούν σε μειώσεις του φυσιολογικού εύρους κίνησης. To kinesio tape λοιπόν ίσως, μέσω της διόρθωσης ασυμμετριών και αποτροπής υπερδιατάσεων μαλακών μορίων, να βοηθά τις εμπλεκόμενες αρθρώσεις να αυξάνουν το εύρος κίνησης και μάλιστα με ελεγχόμενο τρόπο, αφού η ταινία κινησιοεπίδεσης μπορεί να αποτρέψει κίνηση σε ακραίες τροχιές.

Ακολουθήστε μας στα social:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αιακού & Πρωτεσιλάου, 13122 Ίλιον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

210 26 15 266

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο newsletter
μας για να ενημερώνεστε
για τα τελευταία νέα