Παθήσεις

Αθλητικές Κακώσεις

ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ

Τι είναι η Ανατομική Double-Bundle ή Single – Bundle Ανακατασκευή του ΠΧΣ;

Στην τεχνική με double-bundle ο ΠΧΣ ανακατασκευάζεται χρησιμοποιώντας δύο δέσμες μοσχεύματος όπως και ο φυσιολογικός σύνδεσμος. Βιβλιογραφικά αναφέρονται τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής όπως:

  • Ο φυσιολογικός ΠΧΣ περιέχει δυο λειτουργικές δέσμες πράγμα που επιτυγχάνεται με αυτήν την τεχνική
  • Επαναφέρει σε καλύτερο βαθμό την σταθερότητα του γόνατος
  • Επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση του μοσχεύματος μιας και κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ιδιαίτερη κατασκευή (ασθενείς με 12 mm ΠΧΣ-ασθενείς με 23 mm ΠΧΣ)

Βέβαια σ’ όλα αυτά υπάρχει και η άλλη άποψη και είναι θέμα συζήτησης και έρευνας της Ορθοπεδικής Κοινότητας που είναι και η αρμόδια για την επιλογή του μοσχεύματος και της τεχνικής

Βασικές αρχές αποκατάστασης

  • 1η μετεγχειρητική μέρα Βάδιση με βακτηρίες και νάρθηκα
  • 1 μήνα μετά το χειρουργείο Αφαιρούμε τις βακτηρίες
  • 1,5 μήνα μετά το χειρουργείο Αφαιρούμε τον νάρθηκα
  • 3 μήνες μετά το χειρουργείο Jogging και τρέξιμο σε ευθεία
  • 9 μήνες μετά το χειρουργείο Ειδικές ασκήσεις του αθλήματος και λειτουργική προπόνηση
  • 9-12 μήνες μετά το χειρουργείο Σταδιακή επανένταξη στα αθλήματα

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο οδηγός αυτός διαμορφώνεται προσωπικά για κάθε ασθενή από τον χειρουργό, ανάλογα με την πρόοδο που παρουσιάζει η αποκατάσταση από τις συνοδές βλάβες της αρχικής κάκωσης και άλλους παράγοντες που μπορεί να επιδράσουν στην αποκατάσταση του μοσχεύματος.

Σημειώνεται επίσης ότι μπορεί ο ασθενής να “νιώθει πολύ καλά” αλλά το μόσχευμα του ΠΧΣ χρειάζεται 7-9 μήνες για πλήρη ίαση!!!

Στην ανατομική τοποθέτηση του μοσχεύματος πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο χρόνο εφαρμογής των μεθόδων αποκατάστασης διότι οι δυνάμεις που ασκούνται στην περίπτωση αυτή είναι και περισσότερες και μεγαλύτερες αφού τοποθετείται εκεί που βρίσκονταν ο φυσιολογικός ΠΧΣ απά την τεχνική της μη-ανατομικής τοποθέτησης του μοσχεύματος. Μπορεί η ανατομική τοποθέτηση να επαναφέρει την άρθρωση πιο κοντά στην φυσιολογική λειτουργία της αλλά χρειάζεται μεγαλύτερο χρόνο αποκατάστασης για την προστασία του μοσχεύματος.

Ακολουθήστε μας στα social:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αιακού & Πρωτεσιλάου, 13122 Ίλιον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

210 26 15 266

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο newsletter
μας για να ενημερώνεστε
για τα τελευταία νέα