Παθήσεις

Αθλητικές Κακώσεις

ΜΗΝΙΣΚΟΣ

Οι μηνίσκοι είναι χόνδρινες ημικυκλικές δομές που εντοπίζονται στο γόνατο ανάμεσα στα οστά της κνήμης και του μηριαίου. Η κύρια λειτουργία τους είναι η απορρόφηση των πιέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στα δύο οστά και ως εκ τούτου προστατεύουν τις δυο αρθρικές επιφάνειες.

Από ανατομικής πλευράς έχουμε δύο μηνίσκους τον έσω και τον έξω. Ο έσω είναι μεγαλύτερος και πιο σταθερός ενώ ο έξω μικρότερος και περισσότερο κινητός. Αυτές οι ανατομικές διαφορές είναι και ο λόγος που ο έσω μηνίσκος τραυματίζεται πιο συχνά σε σχέση με τον έξω.

H σημασία των μηνίσκων για τη διατήρηση της υγείας και της λειτουργίας του γόνατος είναι καλά επιβεβαιωμένη. Οι περισσότερες από τις λειτουργίες των μηνίσκων αφορούν την προστασία του υποκείμενου αρθρικού χόνδρου.
 • Αυξάνοντας την επιφάνεια επαφής μεταξύ του μηριαίου οστού και της κνήμης, οι μηνίσκοι μειώνουν τα φορτία ανά μονάδα επιφάνειας που ασκούνται στις αρθρικές επιφάνειες. Η ολική μηνισκεκτομή, προκαλεί μείωση της επιφάνειας επαφής κατά 50%.
 • Οι μηνίσκοι μεταβιβάζουν τα κεντρικά συμπιεστικά φορτία προς την περιφέρεια, μειώνοντας περαιτέρω τις πιέσεις επαφής στον αρθρικό χόνδρο.
 • Το ήμισυ των συμπιεστικών δυνάμεων στο γόνατο, διέρχεται διαμέσου των μηνίσκων όταν το γόνατο βρίσκεται σε πλήρη έκταση, ενώ το 85% διέρχεται από το γόνατο όταν αυτό βρίσκεται σε κάμψη 90 μοιρών.
 • Η μηνισκεκτομή, έχει βρεθεί ότι μειώνει την ικανότητα απορρόφησης των δυνάμεων από το γόνατο κατά 20%.
 • Η μερική μηνισεκτομή, έχει μειώσει τη νοσηρότητα συγκριτικά με την ολική μηνισκεκτομή. Διαπιστώθηκε, ότι το 88% των ασθενών που υποβλήθηκαν σε μερική εκτομή του έσω μηνίσκου, εμφάνιζαν στένωση του αρθρικού διαστήματος  κατά 2mm ή λιγότερο μετά από χρόνια κατά μέσο όρο. Από τους ασθενείς, το 88% έως το 95% ανέφεραν καλά έως άριστα υποκειμενικά αποτελέσματα.
Η επούλωση των μηνίσκων, επηρεάζεται από την περιοχή του τραυματισμού και τον αν έχει επαρκή περιφερειακή αιμάτωση, όπως επίσης και από τον τύπο της ρήξης. Οι επιμήκεις ρήξεις, έχουν καλύτερο δυναμικό επούλωσης συγκριτικά με τις ακτινωτές. Παρόμοια, οι απλές ρήξεις είναι πιθανότερο να επουλωθούν σε σχέση με τις σύνθετες. Οι τραυματικές ρήξεις, χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη συχνότητα επούλωσης απ’ ό,τι οι εκφυλιστικές, ενώ οι οξείες ρήξεις επουλώνονται καλύτερα από τις χρόνιες.

-Αποκατάσταση μετά από μερική μηνισκεκτομή:

Kαθώς δεν υπάρχει καμία δομή που να χρειάζεται να προστατευθεί κατά τη φάση της επούλωσης, η αποκατάσταση μπορεί να προχωρήσει επιθετικά. Οι στόχοι είναι ο πρώιμος έλεγχος του πόνου και του οιδήματος, η άμεση φόρτιση, η επίτευξη και η διατήρηση του πλήρους εύρους κίνησης και η ανάκτηση της μυϊκής ισχύος του τετρακεφάλου.

-Αποκατάσταση μετά από συρραφή των μηνίσκων:

Οι σύγχρονες μελέτες υποστηρίζουν τη χρήση αυτούσιων των επιταχυμένων πρωτοκόλλων αποκατάστασης του ΠΧΣ και συρραφής του μηνίσκου. Στις ρήξεις που χαρακτηρίζονται από πτωχό δυναμικό επούλωσης (όπως είναι οι ρήξεις στη λευκή-λευκή ζώνη, οι ακτινωτές ρήξεις ή οι σύνθετες ρήξεις), έχουν προταθεί, ο περιορισμός της φόρτισης και της κάμψης έως τις 60 μοίρες, κατά τις πρώτες 4 εβδομάδες για την καλύτερη προστασία της συρραφής και για την αύξηση του δυναμικού της επούλωσης των δύσκολών αυτών ρήξεων. Ωστόσο, δε γνωρίζουμε να υπάρχουν δημοσιευμένες μελέτες που να υποστηρίζουν τα παραπάνω μέτρα.

Προχωρημένες ασκήσεις ενδυνάμωσης (2-3 εβδομάδα)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Καθόλου πόνος
 • Δεν υπάρχει οίδημα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 • Πόνος
 • Βάδιση
 • Οίδημα
 • Τετρακέφαλος
 • Τροχιά κίνησης
 • Κίνηση επιγονατίδας
 • Ασκήσεις Balance

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Απομάκρυνση οιδήματος
 • Ασκήσεις ενδυνάμωσης
 • Ασκήσεις αντοχής
 • Ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας
 • Διατατικές ασκήσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Πλήρης φόρτιση
 • Πλήρης Τροχιά κίνησης
 • Κανένας πόνος στις ασκήσεις ενδυνάμωσης

Επιστροφή στα σπορ (4-8 εβδομάδα)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Πλήρης ενεργητική τροχιά κίνησης
 • Λειτουργικά τεστ > 85%
 • Τετρακέφαλος > 85%

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 • Λειτουργικά τεστ
 • Ισοκινητικός έλεγχος
 • Ερωτηματολόγιο

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Ασκήσεις ενδυνάμωσης
 • Ασκήσεις αντοχής
 • Ειδικές ασκήσεις του αθλήματος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Επιστροφή στην αγωνιστική δραστηριότητα

Ακολουθήστε μας στα social:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αιακού & Πρωτεσιλάου, 13122 Ίλιον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

210 26 15 266

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο newsletter
μας για να ενημερώνεστε
για τα τελευταία νέα